начало карта на сайта
 

За нас

За нас

изтеглете продуктов каталог 2015На 9 ноември 2017 г., Робуста ООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ за изпълнение на проект “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност”
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Основната цел на проекта е устойчиво екологично развитие на Робуста ООД и намаляване на негативното въздействие върху околната среда, чрез прилагането на енергоспестяващи и високопроизводителни технологии.
В тази връзка дейностите по проекта са насочени към внедряване на мерки за енергийна ефективност на компанията и използване на специализирани консултантски услуги водещи до:
• Намаляване енергоемкостта на производството на единица продукция и повишаване на производителността чрез внедряване на ново енергоефективно и високопроизводително оборудване: машини и апарати в цех механична обработка; заваръчни апарати; полиуретанова шприц машина
• Намаляване ресурсоемкостта на производство чрез рециклиране на отпаднала продукция и материали чрез закупуване на хидравлична ножица за рязане на ламарина с технологична възможност за изработване на малогабаритни метални изделия от повторно използване на отпадналите материали от основното производство
• Намаляване на потреблението на енергия и горива спрямо първоначално установените нива чрез въвеждането на: нови енергоефективни, високопроизводителни бутални компресори и Система за рекуперция на отпадна топлина
• Рационалното енергийно управление чрез въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 и изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението.
Успешното изпълнение на проекта ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция, ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразно производство и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на Робуста ООД
--------------------------------------------------------------------
Проект “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

-----------------------------------------------------------------------------------

Робуста ООД е създадена през 1990 г. в гр. Пловдив с предмет
на дейност - доставка, продажба, монтаж и сервизно обслужване на
професионално оборудване за бар и ресторант.
До момента гамата надхвърля над 10 000 артикула за професионални
кухни. Представяме на българския пазар над 40 европейски доставчици.
Всяко продавано от нас изделие отговаря на всички изисквания на
Европейския съюз за качество и безопасност при работа.
Сервизната дейност е гарантирана от собствен внос на резервни части.
Робуста е най-мащабният вносител за България на резервни части за професионално
оборудване за бар и ресторант.
Всички продавани от нас изделия са обезпечени с оригинални резервни части.
Разполагаме със сервизна мрежа, покриваща територията на България, в която
работят квалифицирани сервизни техници, обучени от фирмите производители.
През 1999 г. Робуста създава собствено производство на изделия от неръждаема
стомана - неутрални, топлинни и хладилни работни плотове, басейни за измиване,
складови стелажи, хоризонтални и вертикални професионални хладилници.
Производството е нестандартно и се съобразява изцяло с индивидуалните
изисквания на всеки наш клиент.
Производствената база е оборудвана с нови и модерни машини, позволяващи
качество и бързо действие при работа.
През 2001 г. се създава отдел за технологично проектиране, където от водещи
технолози се изготвят проекти, съобразени с предназначението на обекта и личните
предпочитания на клиента.